Test Srpski

Testiranbjhe

Prepoznatljiv partner u industriji čelika i drugim srodnim delovima teške industrije.

GrappS a.d. je licencirana firma za izvođenje radova na mašinskim konstrukcijama, transportnim sredstvima i skladištima.

Naša misija je da budemo prepoznatljiv partner u industriji čelika i drugim srodnim delovima teške industrije.

Stručno osoblje nudi usluge izrade i montaže čeličnih konstrukcija, održavanja industrijskih postrojenja, upravljanja projektima i inženjeringa. Inženjerski kadar uz znanje i iskustvo naših bravara, montera i zavarivača garant je potpunog ispunjenja očekivanja korisnika naših usluga na bezbedan i cenovno prihvatljiv način. Timski rad, ulaganje u mehanizaciju, redovne obuke i stručno usavršavanje naših zaposlenih omugućavaju konstantno unapređenje aktivnosti koje GrappS a.d. izvodi, a na zadovoljstvo korisnika naših usluga.

GrappS a.d. veruje da je upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu, aspektima životne sredine kao i kvalitetom predstavlja fundamentalnu vrednost za dobar menadžment.

Činimo sav napor da razvijemo dugoročne poslovne odnose sa klijentima bazirane na poverenju, kvalitetnom radu i bezbednim radnim performansama.

Proverite zašto su neki od korisnika naših usluga:

  1. Železara Smederevo (ex U.S. Steel Serbia)
  2. NIS Gazprom
  3. RTB Bor
  4. Norma Group Subotica
  5. BMR Group
  6. HARSCO Metals
  7. Fabrika Kartona Umka
  8. Serbian Roll Services Company 

Portfolio

Industrija čelika
Industrija bakra
Naftna industrija
Industrija papira
Interesantne činjenice

Brojevi govore za sebe

0
Zaposlenih
0
Godina iskustva
0
Zadovoljnih klijenata

Identifikacija

Poreski identifikacioni broj (PIB) 100967077
Matični broj 06791450
Šifra delatnosti 2511
Broj tekućeg računa 205-1184-28
Naziv banke gde se vodi tekući račun Komercijalna banka
Pun naziv firme "GrappS" a.d. za proizvodnju, promet i usluge
Adresa i sedište firme Nušićeva 8, 11000 Smederevo, SRBIJA
Broj telefona +381(26)4627-708
Broj faksa +381(26)4627-709
E-mail office@grapps.net

PDV Obrazac

Obveznik 'GrappS' a.d za proizvodnju, promet i usluge
Adresa Nušićeva 8, 11000 Smederevo, SRBIJA
PIB SR100967077
Evidentiran za PIB 01.01.2005.