Vatrostalstvo

U saradnji sa KEM a.d. Makedonija, možemo ponuditi široku paletu proizvoda od vatrostalnih materijala.

KEM a.d. - Gostivar je fabrika za proizvodnju vatrostalnih materijala koji se koriste u crnoj metalurgiji, u metalurgiji obojenih metala i u svim ostalim toplotnim agregatima, kao što su ložišta u kotlarnicama, ložišta kod asfaltnih baza, ložišta u pekarskoj industriji, izrada elektrootpornih peći za termičku obradu metala, izrada elektrootpornih peći za pečenje keramike i porcelana, peći za topljenje pri livenju obojenih metala (aluminium, bakar, bronza, cink, mesing), elektrootpornih peći u zlatarskoj industriji (topljenje zlata), peći za spaljivanje medicinskog i farmaceutskog otpada itd.

Preuzmite KEM a.d. katalog

Prema gore navedenom, fabrika svoje proizvode plasira u najodgovornije metalurške agregate u crnoj metalurgiji, kao što su: elektropeći, indukcione peći, mikseri, konvertori, transportni kazani za čelik, kako i svi izlivni delovi u agregatima u metalurgiji za železo i čelik, u agregatima za matalurgiju obojenih metala (proizvodnja bakra, feronikla, ferohroma, feromangana, aluminiuma, zlata), peći za proizvodju pečenog kreča, plamene peći za topljenje koncentrata metala, konvertore za dobijanje obojenih metala, anodne peći, peći za elektrolizu obojenih metala, peći za dobijanje nus proizvoda u samoj metalurgiji, kako što su, na primer, sulfurna kiselina pri dobijanju bakra, dubinske peći za zagrevanje odlivaka od metala pre plastične obrade, (valjanje, kovanje, izvlačenje). 

Fabrika proizvodi vatrostalne materijale skoro za sva mesta gde je potrebna izdržljivost pri visokim temperaturama i agresivnim fizičko-hemiskim procesima pri dobijanju metala i svih mesta koja su izložena visokim temperaturama od gorionika u agregatima koji su navedeni u gornjem tekstu.

Aluminozni i alumo‐silikatni proizvodi

 • Zrnasti proizvodi
 • Konvencionalni termobetoni
 • Niskocementni termobetoni
 • Ultra niskocementni termobetoni
 • Bezcementni hemijski vezane livne mase
 • Radno‐izolacioni niskocementni termobetoni
 • Plastificirane nabojne mase
 • Alumo‐silikatne mase za torkretiranje
 • Malteri
 • Formovani proizvodi
 • Livne školjke za livni lonac
 • Livne školjke za međulonac
 • Izlivci za livni lonac (gornji i srednji)
 • Konfekcionaža i reparacija ploča za šiber zatvarač na livnom loncu
 • Cev za zaštitu mlaza čelika
 • Koplja za argoniranje čelika
 • Koplja za odsumoravanje gvožđa
 • Anker opeke za svod potisne peći

Magnezitni proizvodi

 • Zrnasti proizvodi
 • Sve vrste mase za torkretiranje
 • Sprej mase za međulonac
 • Plastificirane nabojne mase
 • Magnezitni termobetoni
 • Formovani proizvodi
 • Sve vrste pečene magnezitne opeke
 • Smolo‐vezane magnezitne opeke
 • Smolo‐vezane karbon‐magnezitne opeke

Proizvodi od dolomita

 • Opeke i mase za elektro lučne peći

Proizvodi od silicijumkarbida

 • SiC opeke, kanalice, čepovi, izlivnici
 • SiC malter

Plamene cevi – breneri za pekarsku industriju

Opeke za štednjake, kotlove i nosače grejača