Usluge

Kao kompanija fleksibilna na promene u turbulentnom okruženju, GrappS a.d.  nudi široku paletu usluga građevinsko zanatskih radova za svoje korisnike. Bravari-monteri, zavarivači, gasni rezači, limari, električari itd. 

Naši zadovoljni korisnici svakodnevno nas podstiču da budemo još bolji uprkos sve oštrijim uslovima tržišnog poslovanja.

Potpunom fokusiranošću na zadovoljenje potreba naših kupaca, zaslužili smo poverenje giganata kao što su U.S. Steel Serbia, NIS Gazprom i RTB Bor. Godišnji ugovori na poslovima održavanja, realizacija invsticionih projekata kao i blagovremena reakcija pri havarijskim intervencijama pokazuju visok stepen poverenja koji smo izgradili sa našim investitorima.