Bezbednost

Bezbednost je uvek na prvom mestu!

Naš dugoročni pristup uspostavljanja veze sa kupcima se bazira na uverenju da je bezbednost naš glavni prioritet. GrappS prepoznaje brojne opasnosti radnog okruženja industrije. Mi zastupamo stanovište da sa odgovarajućom opremom, obukama i edukacijom ovi rizici mogu biti kontrolisani kao i da se na sve eventualne povrede i incidente na radu može delovati preventivno.

Zaposleni i ugovarači GrappS imaju pravo da očekuju zdrave i bezbedne uslove rada, ali i obavezu da odgovornim ponašanjem daju doprinos da se ti uslovi ostvare. Postavili smo jasna pravila za naše zaposlene i podugovarače sa ciljem da postanemo jedan najbezbednijih izvođača u industriji u kojoj radimo.

Ni jedan projekat nije uspešan ukoliko bilo koji od radnika doživi i najmanju povredu. GrappS veruje da je svaki incident moguće predvideti a redovne obuke, adekvatna oprema i razgovori sa zaposlenima upravo to i omogućavaju. Naš cilj je uvek NULTI nivo povreda i incidenata na svakom gradilištu.

Svaki radnik, koji radi na nekom od naših gradilišta, ima neprikosnoveno pravo da se svojoj porodici vrati nepovređen i zdrav na kraju svakog radnog dana. Nastojimo da potpuno eliminišemo povrede i incidente na gradilištima kroz obuke, razgovore i podizanje svesti naših zaposlenih i podugovarača. Osiguravajući bezbednost na gradilištu, osiguravamo unapređenje produktivnosti, pouzdanosti i kvaliteta naših proizvoda i usluga.

I pored činjenice da nismo imali ozbiljnijih povreda na radu, smatramo da uvek postoji prostora za unapređenje. Sistem rada je bezbedan samo ako je svaki njegov član bezbedan, pravilno obučen i potpuno svestan svih opasnosti posla koji obavlja. Zato ostajemo fokusirani na ispunjenju našeg krajnjeg cilja a to je uvek NULTI nivo povreda i incidenata. To je minimum koji dugujemo našim saradnicima i njihovim porodicama.